Blog

Změny v postavení ukrajinských uprchlíků po přijetí „Lex Ukrajina“

Změny v postavení ukrajinských uprchlíků po přijetí „Lex Ukrajina“

K 21. 3. 2022 nabyl účinnosti balíček zákonů souborně označovaných jako „Lex Ukrajina“. Cílem právní úpravy je zejména zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a také usnadnit jejich zaměstnávání a přístup k sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění. Základní změna se týká statusu těchto osob, kterým se nově uděluje...
Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc lidem prchajícím v důsledku válečného konfliktu z Ukrajiny. Sledujeme aktuální vývoj a programy pomoci napříč resorty státní správy a jsme schopni poskytnout relevantní informace a nezbytnou asistenci v následujících oblastech: Vstup a pobyt na území České republiky...
Zákon o elektronizaci zdravotnictví

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST IV. Zákon o elektronizaci zdravotnictví

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST IV. Zákon o elektronizaci zdravotnictví V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. Ve druhém, prakticky zaměřeném příspěvku [ZDE] byly zmapovány nové povinnosti bytových...

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST III. Trestní předpisy

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST III. Trestní předpisy V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. Ve druhém, prakticky zaměřeném příspěvku [ZDE] byly zmapovány nová práva a povinnosti bytových...
Oblast bytových společenství

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST II. Oblast bytových společenství

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST II. Oblast bytových společenství V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. V tomto článku bude věnována pozornost novým povinnostem, které od počátku roku 2022...
Občanský soudní řád a Exekuční řád

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST I. Občanský soudní řád a Exekuční řád

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST I. Občanský soudní řád a Exekuční řád K 1. lednu 2022 vešly v účinnost některé novelizace a nové právní předpisy, které se dotknou širokého okruhu jak fyzických, tak právnických osob. Jednotlivé články, postupně zveřejňované na našich...
Uspěli jsme v právní bitvě o transparentnost veřejných zakázek!!

Uspěli jsme v právní bitvě o transparentnost veřejných zakázek!!

V rámci námi iniciovaného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), o kterém jsme informovali v článku „Zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody z důvodu nepřiměřeného a diskriminačního stanovení zadávacích podmínek“[1], bylo předsedou Úřadu jakožto rozkladovým orgánem rozhodnuto o potvrzení prvostupňového rozhodnutí Úřadu. Obě...
Milostivé léto aneb Zbavte se svých dluhů vůči státu!

Milostivé léto aneb Zbavte se svých dluhů vůči státu!

Novelou exekučního řádu účinnou od 1. 1. 2022 se osobám, které mají dluh vůči státu, naskýtá šance umořit tyto dluhy zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Takzvané „Milostivé léto“, které umožní dlužníkům tento zjednodušený režim využít, bude trvat po dobu 3 měsíců, přičemž...
Nemáte v zakladatelské listině jako předmět podnikání uvedenu konkrétní činnost v rámci volné živnosti? Pak máte problém!

Nemáte v zakladatelské listině jako předmět podnikání uvedenu konkrétní činnost v rámci volné živnosti? Pak máte problém!

Nejvyšší soud ČR v květnu letošního roku vydal přelomové usnesení[1], ve kterém se zabýval obsahem zakladatelského právního jednání obchodních korporací, konkrétně ve vztahu k zapsaným činnostem spadajícím pod živnosti volné. V usnesení Nejvyšší soud ČR uvedl, že zapsaný předmět činnosti obchodních korporací, vymezený v zákoně o živnostenském podnikání jako...
1 2 3 4 5