Blog

Ohrožování výchovy dítěte

Trestný čin ohrožování výchovy dítěte při zanedbávání povinné školní docházky

Naše advokátní kancelář byla v posledních měsících několikrát ustanovena zmocněncem poškozeného nezletilého dítěte v trestním řízení vedeném proti jeho rodiči, případně jiné osobě o dítě pečující (pro zjednodušení dále jen „rodič“), kteří nezajistili, aby dítě plnilo povinnou školní docházku, resp. kteří umožnili dítěti chodit za školu. V této...
Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity

Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity

V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu a online prostředí lze v posledních letech zaznamenat rapidní nárůst platforem a celkově služeb spočívajících v poskytování krátkodobého ubytování ze strany vlastníků domů či bytů. Poskytování krátkodobých ubytovacích služeb není v našem právním řádu komplexně upraveno, v důsledku čehož...
Spravedlnost musí zvítězit aneb je možné a vhodné mimořádné snížení trestu v případě ublížení na zdraví s následkem smrti?

Spravedlnost musí zvítězit aneb je možné a vhodné mimořádné snížení trestu v případě ublížení na zdraví s následkem smrti?

Naše kancelář převzala obhajobu klienta obžalovaného z ublížení na zdraví s následkem smrti, k němuž došlo za nikoli běžných okolností. Jednalo se o následující. Klient byl se známým navštívit zábavní podnik v centru Prahy. V jistou dobu se od něj na chvíli oddělil a v okamžiku svého návratu uviděl potyčku probíhající...
Soud rozhodnul o vrácení rezervačního poplatku realitní kanceláří

Soud rozhodnul o vrácení rezervačního poplatku realitní kanceláří

Uzavření kupní smlouvy na nemovitost zcela běžně předchází uzavření rezervační smlouvy. Prodávající se v rezervační smlouvě zavazuje, že prodá nemovitost za stanovených podmínek kupujícímu a zájemce (kupující) se zavazuje, že za stanovených podmínek nemovitost koupí. Rezervace nemovitosti je zpravidla vázána podmínkou složení rezervačního poplatku (rezervační zálohy,...
Změny v postavení ukrajinských uprchlíků po přijetí „Lex Ukrajina“

Změny v postavení ukrajinských uprchlíků po přijetí „Lex Ukrajina“

K 21. 3. 2022 nabyl účinnosti balíček zákonů souborně označovaných jako „Lex Ukrajina“. Cílem právní úpravy je zejména zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a také usnadnit jejich zaměstnávání a přístup k sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění. Základní změna se týká statusu těchto osob, kterým se nově uděluje...
Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc lidem prchajícím v důsledku válečného konfliktu z Ukrajiny. Sledujeme aktuální vývoj a programy pomoci napříč resorty státní správy a jsme schopni poskytnout relevantní informace a nezbytnou asistenci v následujících oblastech: Vstup a pobyt na území České republiky...
Zákon o elektronizaci zdravotnictví

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST IV. Zákon o elektronizaci zdravotnictví

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST IV. Zákon o elektronizaci zdravotnictví V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. Ve druhém, prakticky zaměřeném příspěvku [ZDE] byly zmapovány nové povinnosti bytových...

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST III. Trestní předpisy

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST III. Trestní předpisy V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. Ve druhém, prakticky zaměřeném příspěvku [ZDE] byly zmapovány nová práva a povinnosti bytových...
Oblast bytových společenství

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST II. Oblast bytových společenství

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST II. Oblast bytových společenství V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. V tomto článku bude věnována pozornost novým povinnostem, které od počátku roku 2022...
1 2 3 4 5