Trestní řízení

V rámci trestního řízení nabízíme:

  • obhajoba obviněného v trestním řízení ve fázi přípravného řízení i ve stádiu řízení před soudem, písemná podání orgánům činným v trestním řízení, přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení;
  • komplexní poradenství v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob;
  • poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování;
  • zastupování poškozeného v trestním řízení, včetně přípravy jednotlivých procesních úkonů;
  • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu;
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.