Blog

Povinné očkování před Evropským soudem pro lidská práva – „sociální solidarita“ versus právo jednotlivce

Povinné očkování před Evropským soudem pro lidská práva – „sociální solidarita“ versus právo jednotlivce

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednal na veřejném slyšení dne 1. července 2020 stížnost stěžovatele Vavřičky a dalších (celkem šlo o 6 stěžovatelů), kdy všichni zmínění brojili proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s očkováním dětí. Spor pramení z ustanovení §...

Novela trestních předpisů – Za krádež k soudu až od způsobené škody 10.000 Kč. Častější peněžitý trest a dohoda o vině a trestu i pro zvlášť závažné zločiny

Ve středu 22. července 2020 prošla senátem vládní novela trestního zákoníku a trestního řádu, která zvyšuje hranici způsobené škody, od kdy jsou krádež a další majetkové delikty trestným činem. Oproti dosavadním 5.000 korun bude nově tato hranice zdvojnásobena na 10.000 korun. Novela také umožňuje soudům častěji...
covid

Ústavní soud odmítl další stížnost proti vyhlášení nouzového stavu a souvisejícím opatřením

Po ústavní stížnosti, jež byla odmítnuta 22. dubna letošního roku usnesením Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/20, se setkala s neúspěchem další stížnost směřující proti usnesení o vyhlášení nouzového stavu a navazujícím opatřením. Usnesením sp. zn. Pl. ÚS 11/20 odmítl Ústavní soud stížnost, jež kromě...

Ústavní soud odmítl stížnosti proti opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem

Ústavní soud svým usnesením ze dne 22. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 8/20 odmítl ústavní stížnost, jež podal v zastoupení své klientky Petry Štěrbové advokát Mgr. David Záhumenský. Stěžovatelka se ústavní stížností domáhala zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. března 2020,...
1 3 4 5