Spory

V oblasti řešení sporů nabízíme:

  • právní analýza případu v počátečních fázích řešení sporu zaměřená na nalezení nejvhodnějšího postupu;
  • asistence při smírném řešení sporů, zastupování klientů při jednání s druhou stranou, vypracování dohod o narovnání a návrhů smíru;
  • zastupování před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních včetně přípravy procesních strategií;
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.