Smlouvy

V rámci smluvní agendy nabízíme:

  • právní audit stávající smluvní dokumentace;
  • návrh, zpracování a úprava všech typů soukromoprávních i veřejnoprávních smluv;
  • zastupování při vyjednávání smluvních podmínek s druhou stranou;
  • zajištění závazků prostřednictvím zajišťovacích instrumentů jako jsou smluvní pokuty, ručení, zástavy nebo směnky;  
  • ověřování podpisů;
  • advokátní úschova finančních prostředků a listin.