Spravedlnost musí zvítězit aneb je možné a vhodné mimořádné snížení trestu v případě ublížení na zdraví s následkem smrti?

Naše kancelář převzala obhajobu klienta obžalovaného z ublížení na zdraví s následkem smrti, k němuž došlo za nikoli běžných okolností. Jednalo se o následující. Klient byl se známým navštívit zábavní podnik v centru Prahy. V jistou dobu se od něj na chvíli oddělil a v okamžiku svého návratu uviděl potyčku probíhající mezi třemi osobami včetně jeho známého, přičemž zde docházelo mimo slovních útoků též k fyzickému napadání. Ve snaze pomoci se klient rozhodl do konfliktu vstoupit, načež se rozběhl a do muže, který v danou chvíli jeho známého fyzicky napadal, strčil. Tento muž následkem nárazu upadl a udeřil se hlavou o chodník. Klient se bezprostředně po svém ataku snažil muži ihned pomoci. I přes poskytnutí první pomoci klientem a dalšími svědky a následnou zdravotnickou péči však muž zraněním podlehl.

Klient svého činu od počátku litoval a měl upřímnou snahu napravit své jednání. Za tímto účelem kontaktoval pozůstalé s omluvou, a to nejprve v písemné formě, následně se s nimi sešel a omluvil se také osobně. Díky chování klienta a vstřícnému přístupu pozůstalých došlo k narovnání jejich vztahu do té míry, že i sami pozůstalí následně požadovali uložení pouze podmíněného trestu. Soud 1. stupně však při svém rozhodování dospěl k názoru, že přestože zde neexistovala jediná přitěžující okolnost, naopak polehčujících okolností zde byla celá řada, včetně narovnání vztahu mezi pozůstalými a klientem, které by mělo být jedním z hlavních cílů trestního řízení, není možné z důvodu způsobené smrti v žádném případě přistoupit k uložení toliko podmíněného trestu. Soud 1. stupně tedy uložil klientovi nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 5 let.

Po vynesení rozsudku soudem 1. stupně jsme převzali obhajobu klienta, neboť jsme na základě skutečností zjištěných v průběhu řízení před prvostupňovým soudem nabyli přesvědčení, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a nespravedlivý, a je na místě tuto vadu napravit. V podaném odvolání jsme akcentovali zejména fakt, že došlo k narovnání vztahu klienta s pozůstalými do té míry, že sami tito si nepřejí uložení nepodmíněného trestu. Poškození dokonce podnikli konkrétní kroky s cílem ušetřit klienta nepřiměřenému trestu, což je sama o sobě skutečnost, která se naprosto vymyká obdobným případům. Podpůrně jsme pak argumentovali množstvím polehčujících okolností, které v daném případě nezpochybnil ani soud 1. stupně a naprostou absencí okolností přitěžujících.

Odvolací soud v rámci jednání o odvolání naše námitky přijal, na základě čehož výrok o trestu rozsudku soudu 1. stupně zrušil a nově rozhodl tak, že uložil klientovi trest odnětí svobody v délce 3 let s podmíněným odkladem v délce 4 let s dohledem.

Jak je z výše uvedeného patrné, jen málokterá situace je jednoznačná, a je proto třeba vždy individuálně posoudit veškeré skutečnosti daného případu, přičemž komplexní posouzení i zdánlivých maličkostí může často rozhodnout o dalším životě osob, jichž se dotýkají. Neváhejte se na nás tedy obrátit, kdykoli budete v nesnadných situacích potřebovat pomoc.

 

Autor: Mgr. Josef Světlý

Datum uveřejnění: 26. 1. 2023

Related Posts