Day

27 července, 2023
Ohrožování výchovy dítěte
Naše advokátní kancelář byla v posledních měsících několikrát ustanovena zmocněncem poškozeného nezletilého dítěte v trestním řízení vedeném proti jeho rodiči, případně jiné osobě o dítě pečující (pro zjednodušení dále jen „rodič“), kteří nezajistili, aby dítě plnilo povinnou školní docházku, resp. kteří umožnili dítěti chodit za školu. V této souvislosti jsme se rozhodli vydat tento článek, ve kterém je...
Read More