Nemovitosti

V rámci agendy nemovitostí nabízíme:

  • komplexní právní služby související s výstavbou nemovitostí, jejich správou a s převody a nájmy nemovitostí, řízení před katastrálním úřadem
  • zastupování klienta v řízení před stavebním úřadem ve věcech územního řízení, povolování, změn či odstraňování staveb, jakož i při kolaudaci a rekolaudaci staveb;
  • zajištění přípravy a realizace developerských projektů (kompletní právní poradenství včetně jednání v zastoupení klienta a sepisu smluv během celého procesu, právní prověrky nemovitostí, získání potřebných povolení, atd.);
  • právní asistence v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA) a zastupování v navazujících řízeních podle stavebního zákona;
  • kompletní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.