Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Nabízíme právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc lidem prchajícím v důsledku válečného konfliktu z Ukrajiny.

Sledujeme aktuální vývoj a programy pomoci napříč resorty státní správy a jsme schopni poskytnout relevantní informace a nezbytnou asistenci v následujících oblastech:

  • Vstup a pobyt na území České republiky
  • Zdravotní péče a pojištění
  • Zaměstnanost a státní sociální podpora
  • Školství – právo na vzdělání a povinná školní docházka

Základní informace pro uprchlíky jsou v českém i ukrajinském jazyce k dispozici zde.

Kontaktní údaje:    

Mgr. Michal Mazel, tel. č.: + 420 724 283 306

Mgr. Štěpán Vršťala, tel. č.: + 420 725 943 213

 

Пропонуємо юридичну допомогу для біженців з України.

Наша юридична компанія надає правову допомогу людям,які тікають від війни на Україні.

Ми відстежуємо поточні події та програми допомоги в усіх державних відомствах і можемо надати відповідну інформацію та необхідну допомогу в наступних сферах:

  • В’їзд і перебування в Чеській Республіці
  • Медичні послуги, медичне страхування
  • Працевлаштування, державна соціальна допомога
  • Шкільна програма- право на освіту

Основна інформація для біженців на чеській та українській мовах тут

Контакти:

Mgr. Michal Mazel, tel. č.: + 420 724 283 306

Mgr. Štěpán Vršťala, tel. č.: + 420 725 943 213

 

 

 

Related Posts