Blog

Uspěli jsme v právní bitvě o transparentnost veřejných zakázek!!

Uspěli jsme v právní bitvě o transparentnost veřejných zakázek!!

V rámci námi iniciovaného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), o kterém jsme informovali v článku „Zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody z důvodu nepřiměřeného a diskriminačního stanovení zadávacích podmínek“[1], bylo předsedou Úřadu jakožto rozkladovým orgánem rozhodnuto o potvrzení prvostupňového rozhodnutí Úřadu. Obě...
Milostivé léto aneb Zbavte se svých dluhů vůči státu!

Milostivé léto aneb Zbavte se svých dluhů vůči státu!

Novelou exekučního řádu účinnou od 1. 1. 2022 se osobám, které mají dluh vůči státu, naskýtá šance umořit tyto dluhy zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem. Takzvané „Milostivé léto“, které umožní dlužníkům tento zjednodušený režim využít, bude trvat po dobu 3 měsíců, přičemž...
Nemáte v zakladatelské listině jako předmět podnikání uvedenu konkrétní činnost v rámci volné živnosti? Pak máte problém!

Nemáte v zakladatelské listině jako předmět podnikání uvedenu konkrétní činnost v rámci volné živnosti? Pak máte problém!

Nejvyšší soud ČR v květnu letošního roku vydal přelomové usnesení[1], ve kterém se zabýval obsahem zakladatelského právního jednání obchodních korporací, konkrétně ve vztahu k zapsaným činnostem spadajícím pod živnosti volné. V usnesení Nejvyšší soud ČR uvedl, že zapsaný předmět činnosti obchodních korporací, vymezený v zákoně o živnostenském podnikání jako...
Zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody z důvodu nepřiměřeného a diskriminačního stanovení zadávacích podmínek

Zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody z důvodu nepřiměřeného a diskriminačního stanovení zadávacích podmínek

Naše advokátní kancelář dosáhla v rámci klientského zadání u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) prozatím nepravomocného zrušení zadávacího řízení a současného zákazu uzavření rámcové dohody na dodávku parciálních trolejbusů v předpokládané hodnotě přesahující půl miliardy Kč. Nosným pilířem vznesených námitek a návrhu k Úřadu bylo...
Zneužití ochrany manžela dlužníka v exekuci

Zneužití ochrany manžela dlužníka v exekuci

Nejen v důsledku pandemie onemocnění Covid 19 lze zaznamenat narůstající trend zadlužování domácností. V této souvislosti se stává diskutovanou i otázka, zda a do jaké míry je možné postihovat majetek manžela dlužníka v případě, kdy dluh dlužníka vznikl již před vstupem do manželství. Nezřídka navíc do řešení této...
Může se veřejný zadavatel zapojit do iniciativy NELEŽ?

Může se veřejný zadavatel zapojit do iniciativy NELEŽ?

V poslední době je možné se stále častěji setkat s tzv. dezinformačními weby, tedy internetovými stránkami, které cíleně šíří pozměněné či smyšlené zprávy za účelem ovlivňování veřejného mínění a destabilizace společnosti. Činnost těchto webů bývá mnohdy financována z příjmů z reklamy na nich inzerované. Naše advokátní kancelář v rámci klientského zadání...
ESLP o povinném očkování dětí: Česko neporušilo právo na respektování soukromého a rodinného života

ESLP o povinném očkování dětí: Česko neporušilo právo na respektování soukromého a rodinného života

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zamítl stížnost českých rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli povinnému očkování dětí. O probíhajícím řízení před ESLP jsme vás již informovali dříve ZDE. Velký senát ESLP vyhlásil 8. 4. 2021 rozsudek, ve kterém uvedl, že ačkoli nedobrovolné očkování...
Osvojení registrovanými partnery v rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR

Osvojení registrovanými partnery v rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR

Ústavní soud odmítl 4. ledna 2021 dva návrhy plzeňských soudkyň, které měly směřovat k přiblížení registrovaného partnerství na úroveň manželství. Stalo se tak však pouze z toho důvodu, že stejný návrh byl již podán v minulosti ze strany Obvodního soudu pro Prahu 5, přičemž tímto starším návrhem se...
Svépomoc a svémoc jako způsob nápravy zásahu do osobnostních práv

Svépomoc a svémoc jako způsob nápravy zásahu do osobnostních práv

V nedávné době Krajský soud v Praze pravomocně zcela zamítl nárok demonstrantky proti předsedovi vlády na náhradu nemajetkové újmy způsobené premiérovým veřejným výrokem, že demonstranti na předloňských protestech proti vládě byli zaplacení. Nedlouho nato, dosud nepravomocně, Městský soud v Brně sice vyhověl návrhu prezidenta republiky, který se domáhal...
1 2 3 4 5