Rodinné právo a dědictví

V oblasti rodinného práva a dědictví nabízíme:

  • úprava majetkových vztahů mezi manželi,
  • rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů,
  • úprava vztahů mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost vůči nezletilým i zletilým dětem, spory o výživné, spory ve věci péče o nezletilé děti.
  • zastupování v řízeních o pozůstalosti,
  • příprava závětí a jiných pořízení pro případ smrti