Obchodní společnosti

V oblasti obchodních společností nabízíme:

  • zakládání a správa všech typů obchodních korporací, zrušení, likvidace a zánik korporací, rejstříková řízení, poradenství při organizaci a vedení jednání orgánů všech typů obchodních korporací, např. valné hromady;
  • přeměny obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění společníků, změna právní formy);
  • právní služby při oddlužení;
  • zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení.