Blog

Schválení návrhu zákona o odškodnění některých obětí násilného rozehnání demonstrací ze srpna 1969

Schválení návrhu zákona o odškodnění některých obětí násilného rozehnání demonstrací ze srpna 1969

Naše kancelář se v minulých měsících podílela na zpracování návrhu zákona, který předložila skupina poslanců v čele s poslancem TOP 09 Vlastimilem Válkem a který 30. září schválila v prvním čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Jedná o návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa...
Koupě nemovitosti levněji díky novému zákonu – daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena

Koupě nemovitosti levněji díky novému zákonu – daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena

Daň z nabytí nemovitých věcí se zrušila s účinností zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, tedy k 26. září letošního roku. Odkdy už ji tedy nemusíte platit? A jak to nyní bude...
Právo na účinné vyšetřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení – minimální standardy práce policie a okolnosti, které je policie povinna posuzovat

Právo na účinné vyšetřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení – minimální standardy práce policie a okolnosti, které je policie povinna posuzovat

V úterý 15. září 2020 vydal Ústavní soud ČR nález sp. zn. III. ÚS 1477/20, ve kterém konstatoval, že právo na účinné vyšetřování podezřelého úmrtí vyplývá z ústavně zaručeného práva na život. Orgány činné v trestním řízení objasňující okolnosti takového úmrtí musejí postupovat rychle, efektivně a pečlivě. Pokud...
Jaké změny přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích?

Jaké změny přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích?

Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti tzv. „velká novela“ zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“) a některých souvisejících předpisů. Hlavní ambicí této novely je především odstranění některých výkladových problémů a sjednocení vnitrostátní úpravy s právem Evropské...
Velká novela zákoníku práce – část třetí. Placené volno pro vedoucí táborů, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, vyšší náhrady pozůstalým a další významné změny

Velká novela zákoníku práce – část třetí. Placené volno pro vedoucí táborů, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, vyšší náhrady pozůstalým a další významné změny

V první části našeho článku ZDE o novele zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) přijaté na konci června 2020 jsme se zaměřili na dvě změny, které se ve veřejné debatě objevují nejčastěji – změna výpočtu dovolené a zavedení sdílených pracovních míst. Obě tyto změny budou účinné...
Velká novela zákoníku práce – část druhá. Doručování písemností

Velká novela zákoníku práce – část druhá. Doručování písemností

V první části našeho článku ZDE o novele zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) přijaté na konci června 2020 jsme se zaměřili na dvě změny, které se ve veřejné debatě objevují nejčastěji – změna výpočtu dovolené a zavedení sdílených pracovních míst. Obě tyto změny budou účinné...
Velká novela zákoníku práce – část druhá. Doručování písemností

Velká novela zákoníku práce – část první. Nové počítání dovolené a sdílené pracovní místo. Co se změnilo, zatímco jste byli na dovolené, a co můžete očekávat po Novém roce

Na počátku roku 2020 byla přijata poměrně rozsáhlá novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony). Podle jejích tvůrců z Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) vydání této novely...
Povinné očkování před Evropským soudem pro lidská práva – „sociální solidarita“ versus právo jednotlivce

Povinné očkování před Evropským soudem pro lidská práva – „sociální solidarita“ versus právo jednotlivce

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednal na veřejném slyšení dne 1. července 2020 stížnost stěžovatele Vavřičky a dalších (celkem šlo o 6 stěžovatelů), kdy všichni zmínění brojili proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s očkováním dětí. Spor pramení z ustanovení §...

Novela trestních předpisů – Za krádež k soudu až od způsobené škody 10.000 Kč. Častější peněžitý trest a dohoda o vině a trestu i pro zvlášť závažné zločiny

Ve středu 22. července 2020 prošla senátem vládní novela trestního zákoníku a trestního řádu, která zvyšuje hranici způsobené škody, od kdy jsou krádež a další majetkové delikty trestným činem. Oproti dosavadním 5.000 korun bude nově tato hranice zdvojnásobena na 10.000 korun. Novela také umožňuje soudům častěji...
1 2 3 4 5