Veřejné zakázky

V rámci agendy veřejných zakázek a veřejné podpory nabízíme:

  • veřejné zakázky: poradenství, organizace zadávacího řízení a dalších postupů směřujících k zadání veřejné zakázky vystupuje-li klient jako zadavatel a případně následné zastupování v řízení před ÚOHS a správními soudy, zastupování v zadávacím řízení vystupuje-li klient v pozici dodavatele, včetně přípravy jednotlivých procesních úkonů (např. nabídka, žádosti o dodatečné informace, námitky, správní žaloba);
  • projekty z fondů EU a dotace z veřejných rozpočtů: poradenství pro poskytovatele prostředků při nastavení procesů a tvorbě vnitřních předpisů, zastupování příjemců v dotačním řízení i při následných kontrolách;
  • finanční kontrola ve veřejné správě a řídící a kontrolní systémy: poradenství zaměřené na nastavení těchto systémů v souladu s právními předpisy ČR i EU a na jejich účinné fungování;
  • veřejná podpora: poradenství poskytovatelům podpory zejména při nastavování dotačních programů či při plánování jiných výdajových aktivit, které mohou potenciálně kolidovat se soutěžním právem EU; poradenství příjemcům podpory v oblasti plnění podmínek vyplývajícím z blokových a jiných výjimek.