Změny v postavení ukrajinských uprchlíků po přijetí „Lex Ukrajina“

K 21. 3. 2022 nabyl účinnosti balíček zákonů souborně označovaných jako „Lex Ukrajina“. Cílem právní úpravy je zejména zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a také usnadnit jejich zaměstnávání a přístup k sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění.

Základní změna se týká statusu těchto osob, kterým se nově uděluje vízum za účelem dočasné ochrany, které významně zlepšuje jejich postavení v dalších navazujících právních vztazích.

Získání dočasné ochrany znamená jednak zajištění přístupu ke zdravotní péči skrze systém veřejného zdravotního pojištění, dále volný přístup na trh práce bez nutnosti dalšího povolení, možnost cestovat po území EU (ne však za prací), možnost zažádat o speciální humanitární dávku a zjednodušení získání živnostenského oprávnění.

Do systému dočasné ochrany budou přitom automaticky převedeny všechny osoby, jež získaly dříve vydávaná speciální víza za účelem strpění. Další uprchlíci, kteří na území ČR vstoupí již za účinnosti tohoto legislativního balíčku, pak budou žádat již o vízum za účelem dočasné ochrany. Týká se to jednak občanů Ukrajiny, jednak také cizinců, kteří měli na Ukrajině trvalý pobyt – ti však musí na rozdíl od Ukrajinských občanů kromě tohoto pobytu doložit také skutečnost, že nemohou bezpečně vycestovat zpět do státu, jehož jsou státními občany, nebo části jeho území, anebo v případě osoby bez státního občanství do státu nebo části jeho území jejího posledního trvalého bydliště před vstupem na území Ukrajiny.

Občané z Ukrajiny, kteří do České republiky prchli před válkou, mohou nově komunikovat se státní správou i elektronicky pomocí datové schránky a identity občana, které si mohou zřídit na pobočkách CzechPOINTů.

Aktualizované základní informace pro uprchlíky jsou v českém i ukrajinském jazyce k dispozici zde.

 

Зміна статусу українських біженців після прийняття «Лекс Україна»

З 21 березня 2022 року набрав чинності пакет законів, який разом називають «Лекс Україна». Метою законодавства є, зокрема, спрощення перебування українських біженців, а також полегшення їх працевлаштування та доступу до соціального забезпечення та медичного страхування.

Основна зміна стосується статусу цих осіб, яким нещодавно була надана віза з метою тимчасового захисту, що значно покращує їх становище в інших суміжних правовідносинах.

Отримання тимчасових засобів захисту, з одного боку, забезпечення доступу до медичної допомоги через систему державного медичного страхування, вільного доступу на ринок праці без необхідності отримання додаткового дозволу, можливості подорожувати в межах ЄС (але не для роботи), можливості подати заявку на отримання особливої гуманітарної вигоди та спрощення отримання торгової ліцензії.

Всі особи, які отримали раніше видані спеціальні візи з метою толерантності, будуть автоматично переведені в систему тимчасового захисту. Інші біженці, які в’їжджають до Чехії відповідно до цього законодавчого пакету, потім подадуть заяву на отримання візи для тимчасового захисту. Це стосується як громадян України, так і іноземців, які мали постійне місце проживання в Україні , але на відміну від громадян України, вони також повинні довести, що не можуть безпечно подорожувати назад до держави, громадянами якої вони є, або, у випадку особи без громадянства, до держави або частини її території останнього постійного проживання до в’їзду на територію України.

Громадяни України, які втекли до Чехії від війни, тепер можуть спілкуватися з державною адміністрацією в електронному вигляді за допомогою скриньки даних та посвідчення особи громадян, які вони можуть встановити у відділеннях CzechPOINT.

Оновлена основна інформація для біженців доступна чеською та українською мовами тут.

 

Related Posts