By

admin
Jaké změny přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích?
Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti tzv. „velká novela“ zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“) a některých souvisejících předpisů. Hlavní ambicí této novely je především odstranění některých výkladových problémů a sjednocení vnitrostátní úpravy s právem Evropské unie. Dle přechodných ustanovení předmětné novely jsou obchodní korporace povinny...
Read More
Velká novela zákoníku práce – část třetí. Placené volno pro vedoucí táborů, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, vyšší náhrady pozůstalým a další významné změny
V první části našeho článku ZDE o novele zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) přijaté na konci června 2020 jsme se zaměřili na dvě změny, které se ve veřejné debatě objevují nejčastěji – změna výpočtu dovolené a zavedení sdílených pracovních míst. Obě tyto změny budou účinné od 1. ledna 2021. Ve druhé části článku ZDE jsme...
Read More
Velká novela zákoníku práce – část druhá. Doručování písemností
V první části našeho článku ZDE o novele zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) přijaté na konci června 2020 jsme se zaměřili na dvě změny, které se ve veřejné debatě objevují nejčastěji – změna výpočtu dovolené a zavedení sdílených pracovních míst. Obě tyto změny budou účinné od 1. ledna 2021. V této druhé části článku se budeme...
Read More
Velká novela zákoníku práce – část druhá. Doručování písemností
Na počátku roku 2020 byla přijata poměrně rozsáhlá novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony). Podle jejích tvůrců z Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) vydání této novely předcházely více než tři roky příprav a její konečná podoba...
Read More
Povinné očkování před Evropským soudem pro lidská práva – „sociální solidarita“ versus právo jednotlivce
Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednal na veřejném slyšení dne 1. července 2020 stížnost stěžovatele Vavřičky a dalších (celkem šlo o 6 stěžovatelů), kdy všichni zmínění brojili proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s očkováním dětí. Spor pramení z ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve...
Read More
Ve středu 22. července 2020 prošla senátem vládní novela trestního zákoníku a trestního řádu, která zvyšuje hranici způsobené škody, od kdy jsou krádež a další majetkové delikty trestným činem. Oproti dosavadním 5.000 korun bude nově tato hranice zdvojnásobena na 10.000 korun. Novela také umožňuje soudům častěji ukládat peněžitý trest a slibuje větší záruky jeho efektivity. Nově...
Read More
covid
Po ústavní stížnosti, jež byla odmítnuta 22. dubna letošního roku usnesením Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/20, se setkala s neúspěchem další stížnost směřující proti usnesení o vyhlášení nouzového stavu a navazujícím opatřením. Usnesením sp. zn. Pl. ÚS 11/20 odmítl Ústavní soud stížnost, jež kromě již jmenovaného usnesení o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3....
Read More
Ústavní soud svým usnesením ze dne 22. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 8/20 odmítl ústavní stížnost, jež podal v zastoupení své klientky Petry Štěrbové advokát Mgr. David Záhumenský. Stěžovatelka se ústavní stížností domáhala zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. března 2020, usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 15. března...
Read More
1 2 3 4