Day

15 listopadu, 2023
Změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
V září letošního roku byla schválena rozsáhlá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), která přinesla několik zásadních změn v pracovněprávních vztazích. Část této novely nabyla účinnosti již od 1. října 2023, většina zbývajících změn pak bude závazná od 1. ledna 2024. Zmíněnou novelou byly mimo jiné dotčeny též...
Read More