Day

14 srpna, 2020
Velká novela zákoníku práce – část druhá. Doručování písemností
Na počátku roku 2020 byla přijata poměrně rozsáhlá novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony). Podle jejích tvůrců z Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) vydání této novely předcházely více než tři roky příprav a její konečná podoba...
Read More