Day

14 září, 2020
Jaké změny přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích?
Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti tzv. „velká novela“ zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“) a některých souvisejících předpisů. Hlavní ambicí této novely je především odstranění některých výkladových problémů a sjednocení vnitrostátní úpravy s právem Evropské unie. Dle přechodných ustanovení předmětné novely jsou obchodní korporace povinny...
Read More