Koupě nemovitosti levněji díky novému zákonu – daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena

Daň z nabytí nemovitých věcí se zrušila s účinností zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, tedy k 26. září letošního roku. Odkdy už ji tedy nemusíte platit? A jak to nyní bude s daňovými odpočty za úroky z úvěrů na bydlení?

Daň z nabytí nemovitých věcí platil doposud kupující, a to ve výši 4 % z pořizovací ceny předmětné nemovité věci, a to vždy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Tato povinnost, stejně jako související povinnost podat daňové přiznání k této dani, účinností zákona zaniká. Znamená to tedy, že daň nemusí uhradit ti, co nemovitou věc koupili po datu účinnosti tohoto zákona? Nikoli – z nového zákona, který kupujícím ušetří nemalé množství peněz, se zaradují i tací, kteří nemovitost koupili ještě „nějaký ten pátek“ před jeho účinností. Dle čl II. předmětného zákona totiž platí, že „pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. To znamená, že předmětná daň se již netýká těch převodů nemovité věci, u nichž proběhl vklad práva do katastru nemovitostí v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí. Těm, kteří již daň uhradili a tato povinnost jím nyní zanikla, bude vrácen přeplatek na základě žádosti, jež se podává příslušnému správci daně. Na webových stránkách finanční správy je k dispozici vzor takové žádosti.

Předmětem diskuzí v souvislosti s plánovaným zrušením této daně bylo také to, zda společně s ní zanikne také možnost odpočtu úroků z úvěrů na bydlení z daně z příjmu, kdy ministryně financí původně chtěla tuto možnost odpočtů zrušit. S tím však nesouhlasila opozice, a tak tento odpočet zůstává zachován – mění se však výše limitu takového odpočtu. Dosavadní limit odpočtu ve výši 300.000,- Kč se u úvěrů uzavřených od 1. 1. 2022 snižuje na 150.000,- Kč.

Kupujícím se zrušením předmětné daně značně sníží finanční částka, kterou na koupi nové nemovitosti budou muset vynaložit. Ministryně financí si zas údajně od zrušení daně slibuje především snížení byrokracie a s ní souvisejících nákladů státu.[1]

 

 

[1]               ŽUROVEC, Michal. Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem k prosinci 2019 nebo později. Mfcr.cz [online]. 29. 9. 2020 [cit. 30. 9. 2020n. l.]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-se-38157

Related Posts