Day

28 března, 2024
Úmrtí jedné ze smluvních stran v průběhu převodu vlastnického práva k nemovitosti – co teď a jak postupovat?
V praxi jsme se v poslední době setkali se specifickým případem, kdy se na nás obrátili klienti, kteří uzavřeli smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti, avšak obratem nepodali návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby tento převod řádně dokončili. V souladu s ustanovením § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) je zápis...
Read More