Day

31 srpna, 2021
Zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody z důvodu nepřiměřeného a diskriminačního stanovení zadávacích podmínek
Naše advokátní kancelář dosáhla v rámci klientského zadání u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) prozatím nepravomocného zrušení zadávacího řízení a současného zákazu uzavření rámcové dohody na dodávku parciálních trolejbusů v předpokládané hodnotě přesahující půl miliardy Kč. Nosným pilířem vznesených námitek a návrhu k Úřadu bylo především nezohlednění specifik relevantního trhu s trolejbusovými vozidly při stanovení zadávacích...
Read More