Může se veřejný zadavatel zapojit do iniciativy NELEŽ?

V poslední době je možné se stále častěji setkat s tzv. dezinformačními weby, tedy internetovými stránkami, které cíleně šíří pozměněné či smyšlené zprávy za účelem ovlivňování veřejného mínění a destabilizace společnosti. Činnost těchto webů bývá mnohdy financována z příjmů z reklamy na nich inzerované.

Naše advokátní kancelář v rámci klientského zadání zpracovala stanovisko, jehož náplní byla analýza možností zapojení zadavatelů veřejných zakázek v oblasti nákupu mediálního prostoru do iniciativy NELEŽ. Iniciativa NELEŽ bojuje proti dezinformačním mediím, jejím cílem je zamezit financování dezinformačních médií z prostředků plynoucích z reklam zveřejňovaných na těchto webech. Iniciativa NELEŽ je zastáncem myšlenky, že zadavatelům reklamy by mělo záležet na tom, v jakém prostoru se jejich obchodní značka či sdělení objevuje.

Snaha bojovat proti dezinformacím je akcentována i na evropské úrovni, kdy Evropská komise koncem loňského roku za účelem boje proti dezinformacím navrhla ve formě nařízení text Aktu o digitálních službách. Cílem Aktu o digitálních službách je založit odpovědnost v rámci poskytování online inzerce, a to nejen pro zadavatele reklamy, ale také další subjekty, které by mohly jakýmkoliv způsobem přispět nebo naopak zamezit pohybu dezinformací. Základním nástrojem, který Akt o digitálních službách využívá, jsou etické kodexy, které by měly všechny dotčené subjekty dodržovat.

V rámci zpracované analýzy jsme dospěli k názoru, že zapojení zadavatelů veřejných zakázek v oblasti reklamy do iniciativy NELEŽ je možné za níže uvedených předpokladů:

  1. záměr zadavatelů bude odpovídat cílům návrhu Aktu o digitálních službách;
  2. záměr zadavatelů bude realizován v souladu se zásadami uvedenými v ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek;
  3. záměr zadavatelů realizuje jejich oprávněné odůvodněné potřeby a
  4. záměrem zadavatelů je sledovat naplnění zásad odpovědného veřejného zadávání upraveného v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na základě výše zmíněných kritérií lze tedy jednoznačně uzavřít, že k iniciativě NELEŽ se v rámci zadávání veřejných zakázek v oblasti nákupu mediálního prostoru mohou zadavatelé veřejných zakázek přihlásit, ovšem je také třeba dbát na dostatečné odůvodnění omezujících kritérií a nespoléhat jen na jakousi přirozenou autoritu iniciativy, s čímž Vám může být naše advokátní kancelář nápomocna.

Related Posts