Day

15 června, 2021
Zneužití ochrany manžela dlužníka v exekuci
Nejen v důsledku pandemie onemocnění Covid 19 lze zaznamenat narůstající trend zadlužování domácností. V této souvislosti se stává diskutovanou i otázka, zda a do jaké míry je možné postihovat majetek manžela dlužníka v případě, kdy dluh dlužníka vznikl již před vstupem do manželství. Nezřídka navíc do řešení této problematiky zasahuje ještě další aspekt, kterým je předmanželská smlouva o...
Read More