Day

1 listopadu, 2023
Nové rozhodnutí v oblasti krátkodobého ubytování ve stavbách zkolaudovaných pro bydlení
Počátkem roku jsme na našich webových stránkách publikovali článek s názvem „Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity“ (dostupný zde), v němž jsme informovali o souvisejícím řízení vedeném stavebním úřadem Městské části Praha 1 (dále jen „Stavební úřad“). Nyní došlo k rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) o opravném prostředku, které významně zasáhne do...
Read More