Nové rozhodnutí v oblasti krátkodobého ubytování ve stavbách zkolaudovaných pro bydlení

Počátkem roku jsme na našich webových stránkách publikovali článek s názvem „Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity“ (dostupný zde), v němž jsme informovali o souvisejícím řízení vedeném stavebním úřadem Městské části Praha 1 (dále jen „Stavební úřad“). Nyní došlo k rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) o opravném prostředku, které významně zasáhne do oblasti poskytování krátkodobých pronájmů. V následujícím článku bude přiblížen základ řízení a jeho výsledek.

Skutkový stav spočíval v tom, že si podnikatel pořídil bytovou jednotku za účelem jejího poskytování ke krátkodobým pronájmům. Tuto skutečnost podnikatel nijak neskrýval, naopak tento fakt veřejně prezentoval, a dokonce hledal investory právě s poukazem na to, že se bude jednat o investiční byt pro poskytování krátkodobých pronájmů. Byt však byl a stále je zkolaudován jako stavba pro bydlení.

I přes tuto skutečnost podnikatel byt krátkodobě pronajímal turistům s využitím internetové platformy Airbnb. Vzhledem k častému rušení vlastníků okolních bytů ubytovanými hosty byl podán podnět na Stavební úřad, upozorňující na nezákonné užívání bytové jednotky v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Stavební úřad po provedení šetření na místě shledal porušení stavebního zákona a vyzval podnikatele k ukončení nedovoleného užívání bytové jednotky. Podnikatel proti rozhodnutí podal opravný prostředek, založený na tvrzení, že bytová jednotka již v rozhodném období a nadále není pronajímána za účelem krátkodobého ubytování, ale že je obývána na základě nájemních smluv o delším trvání.

Magistrát tuto skutečnost v rámci řízení o odvolání prověřoval a zjistil, že přestože podnikatel předložil některé nájemní smlouvy, bytová jednotka je stále užívána ke krátkodobým pronájmům. Magistrát proto rozhodl tak, že potvrdil rozhodnutí Stavebního úřadu, navíc uložil podnikateli i pokutu, byť prozatím pouze v symbolické výši 20.000,- Kč. Rozhodnutí Magistrátu je nyní pravomocné.

Celé řízení je zajímavé zejména s ohledem na skutečnost, že jedním z důkazů, o které Magistrát své rozhodnutí opřel, byly uživatelské recenze uveřejněné na portálu Airbnb, prostřednictvím kterého podnikatel předmětnou bytovou jednotku ke krátkodobým pronájmům poskytoval. Z těchto recenzí totiž vyplývalo, že byla bytová jednotka pronajímána ke krátkodobému ubytování i po rozhodnutí stavebního úřadu Městské části Praha 1, ač v té době již dle sdělení samotného podnikatele měla být bytová jednotka užívána na základě dlouhodobějších nájemních smluv. Tím, že Magistrát vzal při svém rozhodování v potaz rovněž uživatelské recenze, potvrdil, že za důkaz může sloužit cokoliv, co prokazuje rozhodné skutečnosti, na což je třeba vždy pamatovat.

Ať už jste tedy vlastníkem nemovitostí, které s nemovitostí užívanou pro krátkodobé pronájmy sousedí, nebo naopak vlastníte či plánujete koupit nemovitost, kterou máte zájem užívat pro účely krátkodobého pronájmu, je třeba mít na paměti, že účel kolaudace nemovitosti musí korespondovat s reálným způsobem užívání. V případě potřeby konzultace v otázkách krátkodobého ubytování jsme připraveni Vám pomoci.

 

Autor: Mgr. Josef Světlý

Datum uveřejnění: 1. 11. 2023

Related Posts