Day

13 října, 2023
Možnosti využití majetku nezletilého dalšími rodinnými příslušníky - ČLÁNEK
Naše advokátní kancelář v poslední době zaznamenala vzrůstající počet dotazů týkajících se rodinně právních záležitostí, které často odrážejí současný trend moderní doby a s ní se měnící model rodinného života a mezilidských vztahů. Proměna společnosti spočívá mimo jiné v tom, že dnes děti častěji vyrůstají v neúplných rodinách či společně s novými partnery svých rodičů a jejich polorodými sourozenci. Majetkové...
Read More