Day

11 září, 2023
Nemovitost - článek
Naše advokátní kancelář byla v posledních měsících opakovaně oslovena ze strany klientů v záležitosti projevujících se vad jimi zakoupené nemovitosti. Jak se na základě naší zkušenosti ukazuje, toto téma se netýká pouze starých či historických budov, nýbrž nezřídka kdy i nemovitostí, které byly nově postaveny a u nichž jsou klienti prvními vlastníky. Nelze tedy s jakoukoliv pravděpodobností předjímat, zda...
Read More