Matěj Resl
Matěj Resl

Mgr. Matěj Resl

Advokát

Jazyky český, anglický

Životopis

Matěj vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München, od roku 2010 působí v advokacii.

Specializuje se zejména na zastupování klientů v civilních soudních řízeních. Má bohaté zkušenosti s vedením právně i skutkově komplikovaných sporů z nejrůznějších oblastí jako jsou nemovitosti a stavebnictví, smlouvy o dílo, náhrada škody, ochrana duševního vlastnictví, nekalá soutěž, ochrana osobnosti nebo újmy na zdraví.

V rámci generální advokátní praxe se věnuje rovněž smluvní agendě a právnímu poradenství.

Praxe a specializace

  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Nemovitosti, stavebnictví
  • Civilní soudní řízení
  • Ochrana osobnosti a zdraví
  • Smluvní agenda