Martin Dostál
Martin Dostál

JUDr. Martin Dostál

Advokát

Jazyky český, anglický

Životopis

Martin vystudoval právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vykonal advokátní zkoušku.

V rámci právní praxe se specializuje na občanské právo, trestní právo, právo životního prostředí a ochranu osobních údajů.

Ve svém profesním životě se zabývá i problematikou tzv. zemědělského práva, zejména pak oblastí vinohradnictví a vinařství. Publikuje v odborném časopise Vinařský obzor.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Praxe a specializace

  • Občanské právo
  • Trestní právo
  • Právo životního prostředí
  • Ochrana osobních údajů
  • Zemědělské právo - oblast vinohradnictví a vinařství