Jan Potoček
Jan Potoček

Mgr. Jan Potoček

Advokát

Jazyky český, anglický

Životopis

Honza absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2006 nastoupil na Nejvyšší kontrolní úřad, kde se věnoval především problematice hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtu EU, problematice veřejných zakázek a problematice finanční kontroly ve veřejné správě.

Od roku 2011 působí v advokacii, advokátní zkoušku složil v r. 2014. Honza vykonává generální právní praxi, blíže se specializuje na problematiku hospodaření veřejných organizací, posuzování vlivů na životní prostředí a na problematiku podpory vědy a výzkumu. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Praxe a specializace

  • Hospodaření veřejných organizací
  • Životní prostředí
  • Podpora vědy a výzkumu