Eva Manová
Eva Manová

Mgr. Eva Manová

Advokátní koncipientka

Jazyky český, anglický

Životopis

Eva vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2005 – 2009 pracovala na odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Ve své právní praxi se zaměřuje na pozemkové právo, správní právo, občanské právo a mediaci jako formu mimosoudního řešení sporů.

Praxe a specializace

  • Pozemkové právo
  • Správní právo
  • Občanské právo
  • Mediace - mimosoudní řešení sporů